Πέμπτη , 27 Φεβρουαρίου 2020
Τελευταία Νέα

ΔΕΙΤΕ τι προβλέπει η ΝΕΑ τροπολογία για τα αυθαίρετα- Ποια η καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησής τους…

Δίνεται ολιγόμηνη παράταση για την τακτοποίηση όλων των αυθαιρέτων μέχρι τις 30 Ιουνίουτου 2020…

Ειδικά για τα κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες ( κατηγορία 5) δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση, καθιστώντας την 30η Ιουνίου καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησής τους.

Οι πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες αφορούν σε υπέρβαση τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή καθ ‘ύψος πάνω από 20%. Για τα υπόλοιπα ακίνητα με αυθαιρεσίες, μετά το πέρας της 30ης Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα, η οποία και θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με όχι σοβαρές αυθαιρεσίες (κατηγορία από 1 έως 4).

Οι ιδιοκτήτες τους δηλαδή, θα μπορούν να τα τακτοποιούν και μετά τις 30 Ιουνίου με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου του 2025, καταβάλλοντας όμως προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης κατά 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης και επιπλέον 5% για κάθε έναν χρόνο καθυστέρησης.

Η τακτοποίηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνον όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα της ιδιοκτησίας του, δηλαδή η μη έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ισοδυναμεί με μη τακτοποίηση της αυθαιρεσίας. Επομένως, για την μεταβίβαση του ακινήτου του, προϋπόθεση η τακτοποίηση και η έκδοση ηλεκτρονικής
ταυτότητας.

Δυστυχώς όλοι οι νόμοι τακτοποίησης αυθαιρέτων δεν αντιμετωπίζουν την αυθαίρετη δόμηση στην ουσία, άλλα έχουν καθαρά μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα με αποκορύφωση την περίπτωση που όταν σε ένα παλιό ακίνητο έχει συμβεί μία μικρή παράβαση όπως μια μικρή αύξηση της επιφάνειας του σε μεταγενέστερο χρόνο, ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση τον συντελεστή παλαιότητας ολόκληρου του ακινήτου από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η παράβαση και δεν μεσοσταθμίζεται ο συντελεστής παλαιότητας του ακινήτου με βάση μόνο τα επιπλέον παράνομα τετραγωνικά σε συνδυασμό και με τον χρόνο αρχικής κατασκευής του κτηρίου και του χρόνου που συντελέστηκε η μικρή παράβαση.

Του Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares