Κυριακή , 14 Απριλίου 2024

Δείτε το βίντεο όπου ένα νευρικό κύτταρο προσπαθεί να πραγματοποιήσει “σύνδεση” με άλλο

Ένα νευρικό κύτταρο προσπαθεί να πραγματοποιήσει “σύνδεση” με άλλο, δείχνει ένα εντυπωσιακό βίντεο. Έτσι κάπως τα νεύρα δημιουργούν διασυνδέσεις προκειμένου να λειτουργήσουν διάφορες ικανότητες του εγκεφάλου, όπως η μνήμη ή η κατανόηση.

Στο βίντεο παρουσιάζεται σε ασπρόμαυρη μορφή ένα νεύρο, με τον πυρήνα και τους δενδρίτες και το κυτταρικό σώμα να φαίνονται σε λαμπερό άσπρο.

Στη συνέχεια το κυτταρικό νεύρο επεκτείνει τους νευράξωνες του και “απλώνεται” έως να βρει κάποιο άλλο νευρικό κύτταρο, στο οποίο θα πραγματοποιήσει τον αυτοσκοπό του, δηλαδή μια σύνδεση.

Τέτοιες “συνδέσεις” μπορεί να είναι μια πληροφορία, πχ μια ανάμνηση, κατανόηση, ηλεκτροδότηση για άσκηση κάποιας σωματικής ή νοητικής λειτουργίας, κ.ο.κ

Shares