Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2023
Τελευταία Νέα

Δασικά αυθαίρετα: Πότε λήγει η παράταση για τα δικαιολογητικά

Ο νόμος προβλέπει πως η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για 6 μήνες


Παράταση για την υπαγωγή των δασικών αυθαιρέτων στην πλατφόρμα του Κτηματολογίου αναμένεται να δοθεί με τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν «τα Νέα», η παράταση θα είναι έως τις 31 Μαρτίου 2023 στους ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων για να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου. Σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα η ένταξη των δασικών αυθαιρέτων σε καθεστώς προστασίας θα έληγε στο τέλος του χρόνου. Εκτιμάται ότι το θέμα των δασικών αυθαιρέτων αφορά 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες.

Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει πως η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για 6 μήνες και η λειτουργία της –λόγω των τεχνικών προβλημάτων – άρχισε στις 5 Οκτωβρίου και αναμένεται να δοθεί τρίμηνη παράταση προκειμένου να ισχύσει το εξάμηνο που ορίζει ο σχετικός νόμος.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την τακτοποίησή τους για 30 χρόνια. Σε αυτήν τη φάση οι ιδιοκτήτες αυτών των δασικών αυθαιρέτων, με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ, πετυχαίνουν:

  • προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση,
  • άμεση καταστολή καταλογισμένων προστίμων,
  • «πάγωμα» νέων προστίμων και
  • συμψηφισμό αυτών, σε περιπτώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή έκαστο σε μορφή αρχείου «*.pdf», τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από τον αιτούντα στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

  • Τα έγγραφα για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος,
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) υπογεγραμμένη, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,
  • Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη, με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών – εφόσον υπάρχουν – καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη.
  • Κατά περίπτωση, την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.
  • Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares