Κυριακή , 14 Απριλίου 2024
Τελευταία Νέα

Χρέη προς το Δημόσιο: Ρύθμιση έως και 120 δόσεις

Χρέη προς το Δημόσιο:

Όσοι απέκτησαν οφειλές προς το Δημόσιο λόγω της ενεργειακής κρίσης μπορούν να αποπληρώσουν τους φόρους τους μέσω δόσεων

Σε όσους οφειλέτες προς το Δημόσιο έχασαν το προνόμιο των ρυθμίσεων των 72 και 120 δόσεων η κυβέρνηση δίνει για άλλη μια φορά τη δυνατότητα της επανένταξης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, η αναβίωση των ρυθμίσεων αυτών πραγματοποιείται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023 με την καταβολή δύο δόσεων και με την αναβίωση όλων των ευεργετημάτων των ρυθμίσεων, όπως π.χ. η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της ρύθμισης των 120 δόσεων.

Για τους ίδιους οφειλέτες που θα αναβιώσουν ρυθμίσεις 120 ή 72 δόσεων και παράλληλα έχουν αρρύθμιστες οφειλές πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις προαναφερόμενες ευεργετικές ρυθμίσεις, υποχρεούνται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν αυτές τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, δίνοντας τους μία περαιτέρω ευκαιρία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προηγούμενη ένταξή τους στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

  • 1ο παράδειγμα: Έχω ρύθμιση 120 δόσεων και σταμάτησα να πληρώνω τον Φεβρουάριο 2022. Τον Απρίλιο του 2023 κάνω αίτηση για αναβίωση και καταβάλλω δύο δόσεις, επικυρώνοντας έτσι την αναβίωση της ρύθμισης μαζί με τα ευεργετήματα αυτής, όπως η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
  • 2ο παράδειγμα: Αναβιώνω ρύθμιση 120 δόσεων και παράλληλα έχω άλλες αρρύθμιστες οφειλές. Είμαι υποχρεωμένος να τις εντάξω στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα στην προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία επικύρωσης αναβίωσης των 120 δόσεων.

Νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων

Παράλληλα, προωθείται μια νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων για όσους συνεπείς φορολογούμενους δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021, ενώ παράλληλα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Για τους οφειλέτες αυτούς, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι τα 30 ευρώ και θα ισχύουν ευεργετήματα των 120 δόσεων.

Συνεπώς, στο πεδίο της νέας ρύθμισης των 36 ή 72 δόσεων υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ και με την ένταξη των οφειλών στην εν λόγω νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, θα ισχύσουν ευεργετήματα που είχε και η ρύθμιση των 120 δόσεων όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

Επιπλέον, για τους οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις υπαγάγουν και αυτές στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

«Και τέλος, αν την 1η Νοεμβρίου 2021, υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία μεταγενέστερα απώλεσα και ταυτόχρονα μου βεβαιώθηκαν νέες οφειλές μετά την 1 η Νοεμβρίου του 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές δύνανται να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και ταυτόχρονα, εντός μηνός από την υπαγωγή των νέων οφειλών στην ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, τις οφειλές της απολεσθείσας πάγιας υποχρεούμαι να τις εντάξω εκ νέου στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων», ανέφερε ο κ. Βεσυρόπουλος.

1ο παράδειγμα: Απέκτησα ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1η Νοεμβρίου 2021 ως Φεβρουάριο 2023. Τις εντάσσω στη ρύθμιση στη ρύθμιση των 72 δόσεων γιατί την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές.

2ο παράδειγμα: Δημιουργήσα ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον Νοέμβριο του 2021 και μετά τις ενέταξα στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Αυτές τις οφειλές μπορώ να τις εντάξω στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

3ο παράδειγμα: Την 1η Νοεμβρίου του 2021 έχω οφειλές ρυθμισμένες με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων την οποία απώλεσα τον Μάρτιο του 2022. Βεβαιώθηκαν νέα χρέη τον Απρίλιο του 2022, τα οποία μπορώ να εντάξω πλέον στις 72 δόσεις.

Ταυτόχρονα, υποχρεούμαι να εντάξω τις οφειλές της απωλεσθείσας ρύθμισης των 24 δόσεων σε νέα πάγια ρύθμιση 24 δόσεων σε διάστημα ενός μηνός από την ένταξη στη νέα ρύθμιση.

 

πηγή: newsbomb.gr

Shares