Τετάρτη , 8 Φεβρουαρίου 2023

Άρση όλων των ταξιδιωτικών περιορισμών της πανδημίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διέγραψε από μέλος του τη Ρωσία

Επικαιροποιημένες συστάσεις σχετικά με τα ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 εξέδωσε σήμερα το Συμβούλιο της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν περιορισμούς στα ταξίδια για λόγους δημόσιας υγείας. Ωστόσο, διατηρούνται ορισμένες διασφαλίσεις σε περίπτωση επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης.

Ταξίδια από τρίτες χώρες

Εφόσον απαιτείται για την αντιμετώπιση σοβαρής επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν, με συντονισμένο τρόπο, να επαναφέρουν τις κατάλληλες απαιτήσεις για τους ταξιδιώτες πριν από την αναχώρησή τους. Σε αυτές τις απαιτήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται ο εμβολιασμός, το αποδεικτικό ανάρρωσης ή ο διαγνωστικός έλεγχος. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα κατά την άφιξη, όπως επιπλέον διαγνωστικούς ελέγχους ή καραντίνα.

Σε περίπτωση εμφάνισης ανησυχητικής παραλλαγής ή παραλλαγής ειδικού ενδιαφέροντος σε τρίτη χώρα, τα κράτη μέλη μπορούν κατ’ εξαίρεση να θεσπίσουν επείγοντα, κοινό και προσωρινό περιορισμό ή ταξιδιωτικές απαιτήσεις. Ο εν λόγω περιορισμός θα πρέπει να παύει να ισχύει μετά από 21 ημέρες, εκτός εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να μειώσουν τη διάρκειά του ή να την παρατείνουν για πρόσθετη περίοδο.

Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε.Ε.

Εάν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία είναι αναγκαίοι λόγω σοβαρής επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης, οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται στην απαίτηση να διαθέτουν οι ταξιδιώτες έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Θα μπορούσε να ζητηθεί από τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο πριν από ή μετά την άφιξή τους.

Για να είναι δυνατή η άμεση αντίδραση σε νεοεμφανιζόμενες παραλλαγές, διατηρείται το “φρένο έκτακτης ανάγκης”. Στις περιπτώσεις αυτές, ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να απαιτήσει από τους ταξιδιώτες να υποβληθούν σε καραντίνα ή σε διαγνωστικό έλεγχο, ακόμη και αν διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

Πηγή: capital.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares