Τετάρτη , 21 Οκτωβρίου 2020
Τελευταία Νέα

Τράπεζες: Ανοιχτά παραμένουν κρίσιμα θέματα του σχεδίου «Ηρακλής»…

Τράπεζες: Ανοιχτά παραμένουν κρίσιμα θέματα του σχεδίου «Ηρακλής»...

Ανοικτά παραμένουν για τις τράπεζες κάποια κρίσιμα θέματα σε ό,τι αφορά το σχέδιο «Ηρακλής», με βασικότερο το κατά πόσον η εγγύηση του Δημοσίου είναι αρκετή για να θεωρηθούν μηδενικού ρίσκου οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης (senior notes) που θα κρατήσουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι τράπεζες…

Το θέμα αυτό δεν θα προβλεφθεί στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, καθώς είναι θέμα που θα απαντηθεί από τον SSM στην πράξη, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και αφού οι τράπεζες προετοιμάσουν και αποστείλουν στον επόπτη τον φάκελο με την προτεινόμενη τιτλοποίηση, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Το προσχέδιο

Προς το παρόν, κυβέρνηση και τράπεζες έχουν ξεκινήσει τη συγγραφή του προσχεδίου, στο οποίο αναφέρεται ότι «η διάρθρωση της τιτλοποίησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (Ε.Ε.) αρ. 575/2013 για την αναγνώριση σημαντικής μεταφοράς κινδύνου των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων από την τράπεζα σε τρίτους και τον λογιστικό διαχωρισμό τους από τις ενοποιημένες καταστάσεις της τράπεζας».

Το προσχέδιο που έχει συνταχθεί μέχρι σήμερα και το οποίο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες απέχει πολύ ακόμη από το τελικό κείμενο που θα σταλεί στη Βουλή, θα απαιτήσει εξαντλητικές συναντήσεις προκειμένου να πάρει την τελική μορφή του έως και τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η επόμενη συνάντηση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με τη συμμετοχή νομικών από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών και των νομικών τμημάτων από τις τράπεζες είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη. Με βάση όσα έχουν περιληφθεί μέχρι σήμερα στο προσχέδιο, η κυβέρνηση θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για τα δάνεια που θα ενταχθούν στην τιτλοποίηση, αλλά και αυστηρούς όρους για τις εισπράξεις που θα πρέπει να επιτυγχάνει ο διαχειριστής αυτών των δανείων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ενεργοποίησης της κρατικής εγγύησης. Διευκρινίζεται πως ο διαχειριστής είναι αυτός που αναλαμβάνει τη διεκδίκηση και την είσπραξη των απαιτήσεων από τους οφειλέτες και ακολούθως την αποπληρωμή των ομολογιών.

Τιτλοποίηση

Το προσχέδιο προβλέπει ότι στα συμβατικά έγγραφα της τιτλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνεται και όρος που θα αναβάλλει την πληρωμή του διαχειριστή εάν οι εισπράξεις υπολείπονται του ποσού που έχει δεσμευθεί ότι θα εισπράξει. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει το άρθρο 3, «εάν κατά την ημερομηνία καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, η σχέση μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και του προϋπολογισθέντος προς είσπραξη ποσού, που ελήφθη υπόψη για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης, υπολείπεται του 30%, η καταβολή μέρους της αμοιβής του διαχειριστή αναβάλλεται κατά τουλάχιστον 20%. Ο διαχειριστής μάλιστα μπορεί να εκπέσει και να αντικατασταθεί σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού οι καθαρές εισπράξεις από τη διαχείριση του τιτλοποιούμενου χαρτοφυλακίου υπολείπονται λόγω αμέλειας του διαχειριστή κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των δανείων που θα ενταχθούν στην τιτλοποίηση, το άρθρο 4 αναφέρει ρητώς ότι «οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) πρέπει να έχουν αξιολογηθεί από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (ECAI), εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε κατηγορία αξιολόγησης ΒΒ-, Ba3, BBL ή υψηλότερη, ενώ τυχόν δεύτερη αξιολόγηση δεν δύναται να υπολείπεται της κατηγορίας ΒΒ-. Οπως όμως διευκρινίζεται στο ίδιο άρθρο, η αξιολόγηση διενεργείται χωρίς την ωφέλεια της κρατικής εγγύησης, γεγονός που σημαίνει ότι τα δάνεια αυτά θα πρέπει να είναι σχετικά καλά δάνεια, δηλαδή να έχουν μεγάλες πιθανότητες να εισπραχθούν.

kathimerini.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares