Σάββατο , 25 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑμΕΑ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Ανακοίνωση Τύπου

Στο σημερινό προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν.4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν.4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία», η Ελληνική Λύση θα ψηφίσει θετικά.

Παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο δεν εισέρχεται στην ουσία του θέματος, ούτε επιλύει σοβαρά χρονίζοντα προβλήματα των ΑμεΑ και παρά το γεγονός ότι δεν έγιναν δεκτές πολλές προτάσεις μας, εντούτοις, αφού συμβάλει έστω και σε κάποια ελάχιστα, κυρίως διαδικαστικά θέματα των συμπολιτών μας αυτών, σχετικά με την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη, δεν μπορούμε παρά να είμαστε θετικοί.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares