Παρασκευή , 22 Ιανουαρίου 2021
Τελευταία Νέα

Αυτή είναι η τροπολογία για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων -Τι θα ισχύει…

Τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα για τον τρόπο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, οι εργασίες των οποίων ανεστάλησαν προσωρινά με διαδοχικές κοινές υπουργικές αποφάσεις λόγω κορωνοϊού κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης…

Με τις ρυθμίσεις της τροπολογίας διασφαλίζονται τα δικαιώματα των διαδίκων και ελαχιστοποιούνται τα έξοδα που προκύπτουν από την ματαίωση υποθέσεων ,ενώ υπάρχει μέριμνα για την μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή του συγχρωτισμού. Οι ρυθμίσεις αφορούν την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, ζητήματα με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών, επαναλειτουργία ποινικών δικαστηρίων και διατάξεις σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους
Όσον αφορά στη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. για το »χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 15.9.2020. προβλέπονται, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, τα εξής:

-Υπολογίζονται εκ νέου οι νόμιμες δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων , συμβολαιογράφων και άλλων τρίτων προσώπων μη υπολογιζομένου του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων.

-Προσδιορίζεται, αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο δικαστή το συντομότερο δυνατόν εντός του οριζομένου χρονικού διαστήματος, δικάσιμος για τη συζήτηση των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής.

-Καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία συζήτησης των υποθέσεων και η δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής για επιμέρους διαδικαστικές ενέργειες (ειδοποίηση των διαδίκων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων κ.λπ.).

-Αναβάλλονται, ατελώς , οι υποθέσεις, όταν δεν επαρκεί o υπολειπόμενος χρόνος για την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών σε περίπτωση κλήτευσης των διαδίκων, στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου κ.λπ..
Ειδικά στις περιπτώσεις αναβολής συζήτησης αναιρέσεων ενώπιον του Αρείου Πάγου , επιβάλλεται από το δικαστήριο ποινή τάξης, όταν o διάδικος δεν προβαίνει στις ενέργειες για τις οποίες χορηγήθηκε η αναβολή.

-Παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη νέα δικάσιμο, η ισχύς των προσωρινών διαταγών και διατάξεων αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε, φύσεως και διαδικασίας.

-Ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, επαναπροσδιορίζονται σε νέα δικάσιμο και υπολογίζονται εκ νέου οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

-Μετατίθενται οι προθεσμίες για την υπαγωγή συγκεκριμένων υποθέσεων σε διαδικασία διαμεσολάβησης (ν.464Ο/2019).

-Δεν επιβάλλονται τόκοι επιδικίας για το χρονικό διάστημα της αναστολής.

-Επαναφέρονται προς συζήτηση αυτεπαγγέλτως σε νέα δικάσιμο οι υποθέσεις αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως 12.3.2020, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9.3.2020, στο ισόγειο του κτηρίου αυτού και ρυθμίζονται λοιπά διαδικαστικά ζητήματα.

Αναφορικά με την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα η επανέναρξη των προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων καθώς και η παράταση αυτών, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού, η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή εκ μέρους των διαδίκων αιτήσεων (υπομνημάτων και λοιπών εγγράφων, η ειδικότερη διαδικασία ειδοποίησης των διαδίκων και συζήτησης των προαναφερόμενων αιτήσεων στο ακροατήριο.

Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης υποθέσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, επαναπροσδιορίζεται η συζήτηση οίκοθεν των υποθέσεων αυτών, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία.

Πηγή: iefimerida.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares