Τρίτη , 29 Σεπτεμβρίου 2020
Τελευταία Νέα

Άδεια ειδικού σκοπού & μειωμένο ωράριο-Τι ισχύει για τους εργαζόμενους γονείς τον Ιούνιο…

Άδεια ειδικού σκοπού & μειωμένο ωράριο-Τι ισχύει για τους εργαζόμενους γονείς τον Ιούνιο...

Με τη νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έχουν τρεις επιλογές…

Παρατείνεται μέχρι τις 26 Ιουνίου (που τελειώνει το σχολικό έτος) η άδεια ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό
τομέα, για τους γονείς με παιδιά έως 16 ετών που δεν μπορούν να πάνε στο ολοήμερο σχολείο.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξει και πρόβλεψη για μειωμένο ωράριο για τους γονείς που εργάζονται στο Δημόσιο και πρέπει να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο στις 13.00, καθώς δεν λειτουργούν τα ολοήμερα τμήματα.

Με τη νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς έχουν τρεις επιλογές:

– να πάρουν την άδεια ειδικού σκοπού τις ημέρες που το τμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα παιδιά τους δεν λειτουργεί, λόγω της εκ περιτροπής λειτουργίας των σχολείων

– να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν κατά την παραλαβή των παιδιών λόγω της μη επαναλειτουργίας του ολοήμερου σχολείου

– να κάνουν χρήση της άδειας σχολικής επίδοσης σε πλήρεις ημέρες ή και σε ώρες της προβλεπόμενης άδειας, μέχρι την συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.

Υπενθυμίζεται πως αν υπάρχει άτομο αυξημένου κινδύνου στην οικογένεια, παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς. Αυτό συμβαίνει, αν τα παιδιά τους ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες.

Άδεια ειδικού σκοπού

Οι γονείς έχουν δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μίας ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού.

Την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται εργαζόμενοι γονείς παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που φοιτούν σε ειδικά σχολεία η σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους γονείς κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τέκνα δεν λειτουργεί και κατά συνέπεια αυτά δεν δύνανται να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του εφαρμοζόμενου ειδικού προγράμματος.

Οι εργαζόμενοι που είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στον εργοδότη τους σχετική βεβαίωση για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υποτμήματος της οικείας σχολικής μονάδας ή της μονάδας φροντίδας του παιδιού, προκειμένου να κάνουν χρήση αυτής, διακεκομμένα σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό.

Άδεια σχολικής παρακολούθησης

Με σκοπό τη διευκόλυνση των εργαζομένων γονέων στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των σχολείων και των δομών φροντίδας των παιδιών τους, μπορεί να ληφθεί η άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών.

Η χρήση της μπορεί να γίνει σε πλήρεις ημέρες ή και σε ώρες, καθώς ο χρόνος παραμονής των παιδιών στις σχολικές μονάδες θα είναι μειωμένος λόγω της μη επαναλειτουργίας του «ολοήμερου σχολείου», αλλά και καθώς συνήθως την ευθύνη αυτή είχαν οι παππούδες και γιαγιάδες οι οποίοι στην πλειονότητά τους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Χρήση της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών μπορούν να κάνουν και οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού, αλλά και όσοι εκ των δικαιούχων της, κάνοντας χρήση αυτής έχουν εξαντλήσει την ετήσια κανονική τους άδεια για το τρέχον έτος.

Υπενθυμίζεται ότι στους εργαζόμενους πλήρους ή μερικής απασχόλησης και για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια με αποδοχές ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας κάθε φορά, μέχρι την συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για τους γονείς που εργάζονται στον δημόσιο τομέα, ώστε να μπορούν να έχουν μειωμένο ωράριο για να παίρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο, καθώς δεν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα.

Σημειώνεται ότι σχετική διάταξη υπάρχει στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 1ης Μαρτίου και θα ισχύσει μέχρι τέλος Ιουνίου. Σε αυτήν αναφέρεται ότι αντί της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατόπιν αίτησής τους, μπορούν να εργαστούν με μειωμένο ωράριο, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.

Σε περίπτωση χρήσης αυτής της διευκόλυνσης, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε αυτός ο χρόνος υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία.

Εφόσον με απόφαση του σχολείου θα γίνονται εκ περιτροπής μαθήματα, τις ημέρες που τα παιδιά θα βρίσκονται στο σπίτι, συνεχίζεται η άδεια ειδικού σκοπού και κάθε τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας οι υπάλληλοι θα χρεώνονται μία κανονική.

 

insider.gr/Α.Μαρίνου

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares