Τρίτη , 23 Απριλίου 2024

400.000 Φιλιππινέζοι ναυτικοί μπορεί να μείνουν εκτός πλοίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται στους προσεχείς τρεις μήνες να αποφασίσει για την τύχη περίπου 400.000 Φιλιππινέζων ναυτικών επειδή δεν έχει γίνει συμμόρφωση των ναυτιλιακών προτύπων της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας με αυτά που έχει θεσπίσει ο EMSA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας στη Θάλασσα).

 

Σε έλεγχο που διενήργησε ο ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη μείωση των κινδύνων θαλάσσιων ατυχημάτων, θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και απώλειας ζωών στη θάλασσα, οι Φιλιππίνες δεν συμμορφώνονται όσον αφορά την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκε από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών.

 

Η πρώτη προειδοποίηση για αυτές τις μη συμμόρφωσης που δόθηκε από τον Emsa στους θεσμικούς φορείς των Φιλιππίνων χρονολογείται από το 2006 και στη συνέχεια επαναλήφθηκε στις αρχές του 2022 με έκκληση επίλυσης στο πρόβλημα που – μετά το επικείμενο αποτέλεσμα του ελέγχου από την Επιτροπή – θα μπορούσε να προκαλέσει τη μη αναγνώριση των πιστοποιητικών επάρκειας των ναυτικών απαγορεύοντάς τους να εργάζονται σε πλοία με σημαία ΕΕ, αφήνοντάς τους έτσι εκτός εργασίας.

 

 

Μια περαιτέρω συνέπεια θα μπορούσε επίσης να είναι ο αποκλεισμός των Φιλιππίνων από τη «λευκή λίστα» του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των χωρών που συγκεντρώνει την εγγραφή όσων μπορούν να απασχολήσουν ναυτικούς.

 

 

Από όσα είπε η Celia Dejond, υπεύθυνη Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα διεθνή μέσα: «σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση απόσυρσης, τα υπάρχοντα πιστοποιητικά ναυτικών θα αναγνωρίζονται μόνο μέχρι τη λήξη τους (τα πιστοποιητικά ισχύουν για μέγιστο χρονικό διάστημα πενταετίας), η διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου ακολουθείται προσεκτικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να τον ολοκληρώσει έως το πρώτο τρίμηνο του 2023».

Shares