Πέμπτη , 19 Μαΐου 2022
Τελευταία Νέα

2,5 δισ. νέα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία ως τον Μάρτιο…

Του Κωστή Πλάντζου,
Με ρυθμούς 2,5 δισ ευρώ το τρίμηνο αυξάνονται τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη φορολογουμένων προς την εφορία.

Ως τον Μάρτιο φέτος, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από απλήρωτους φόρους έφτασαν τα 2,506 δισ ευρώ τα οποία, αθροιζόμενα στα 101,868 δισ ευρώ των παλαιών χρεών προ του 2019 ανεβάζουν το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων στα 104,315 δις ευρώ.

Ωστόσο για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 488 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 776 εκ (μείωση κατά κατά 37,1%). Από τις οφειλές αυτές, περίπου 18,3 δισ ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης περιορίζοντας το «πραγματικό» (εισπράξιμο) ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 86,047 δις ευρώ.

Στα ποσά αυτά πρέπει να προστεθούν και τουλάχιστον 80 δισ. ευρώ ακόμη ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες όμως θα «κουρευτούν» για όσους ενταχθούν στις ρυθμίσεις χρεών με τις 120 δόσεις.

Ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη μειώθηκε τον Μάρτιο από 4.005.773 τον αμέσως προηγούμενο μήνα σε 3.940.098 ΑΦΜ. Ανάλογη μείωση, από 1.836.953 σε 1.814.042 ΑΦΜ, σημειώνεται στο πλήθος των φορολογουμένων στους οποίους η Φορολογική Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ενώ αύξηση σημειώθηκε στους οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ( από 1.166.380 σε 1.199.535).

Με αφορμή την δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών, με ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής:

· Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο : 104.315.214.30 (μείωση κατά 0,27% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

· Ανεπίδεκτα είσπραξης: 18.268.515.667.230 €

· Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο Οφειλών: 86.046.698.638 €

· Πλήθος οφειλετών : 3.940.098 (μείωση κατά 1,63% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

· Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο οφειλών:

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

       354.228.686     350.000.000

101,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

       297.417.622     325.000.000

91,5%

ΜΑΡΤΙΟΣ

       272.230.876     295.000.000

92,3%

3ΜΗΝΟ

       923.877.185     970.000.000  

95,2%

 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2018/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

1,20%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

-16,87%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

-1,78%

3ΜΗΝΟ

984.980.581

923.877.185

-6,20%

 

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της εφορίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 488 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 776 εκ (μείωση κατά κατά 37,1%)

Το 97,4% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες κατηγορίες:

Μάρτιος 2018

Μάρτιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι               60.166.385               55.331.289

-8,04%

Εισόδημα             133.150.510               71.040.745

-46,65%

Φόροι στην Περιουσία                 8.167.412                 4.830.240

-40,86%

Φ.Π.Α.             279.537.252             243.680.688

-12,83%

Τέλη και Χαρτόσημα                 3.229.500                 4.450.425

37,81%

Λοιποί έμμεσοι φόροι                 3.321.154                    708.948

-78,65%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ               14.224.532               14.450.104

1,59%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.               89.007.887               64.176.845

-27,90%

Δάνεια               42.319.725                 1.513.722

-96,42%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο               14.234.319                 9.977.761

-29,90%

Δικαστικά έξοδα             102.534.966                 5.321.730

-94,81%

          749.893.642           475.482.496  

-36,59%

97,48%

97,40%

 

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της εφορίας,εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (ΜΑΡΤΙΟ), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 466 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 708 εκ (μείωση κατά 34,1%)

Το 99% περίπου προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι               60.166.385               55.331.289

-8,0%

Εισόδημα             133.150.510               71.040.745

-46,6%

Φόροι στην Περιουσία                 8.167.412                 4.830.240

-40,9%

Φ.Π.Α.             279.537.252             243.680.688

-12,8%

Τέλη και Χαρτόσημα                 3.229.500                 4.450.425

37,8%

Λοιποί έμμεσοι φόροι                 3.321.154                    708.948

-78,7%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ               14.224.532               14.450.104

1,6%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.               89.007.887               64.176.845

-27,9%

Δικαστικά έξοδα             102.534.966                 5.321.730

-94,8%

        693.339.597           463.991.013  

-33%

97,83%

99,38%

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Μάρτιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 138εκ, (έναντι 177εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2018) εκ των οποίων το μεγαλύτερο % (93,3%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

Μάρτιος  2018

Μάρτιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

26.404.697

24.750.275

-6,3%

Εισόδημα

29.130.702

18.640.614

-36,0%

Φόροι στην Περιουσία

13.757.516

14.592.824

6,1%

Φ.Π.Α.

65.303.756

71.002.559

8,7%

ΣΥΝΟΛΟ                     134.596.670           

       128.986.272  

-4,17%

76,01%

93,3%

 

KPI 2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

3ΜΗΝΟ 2019

15,2%

16,0%

94,90%

 

KPI 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2018

2019

2018/2019

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ2ΜΗΝΟ

12,5%

15,2%

21,92%

 

Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019/2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ            393.730.214          461.204.743

          462.195.280  

0,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ           405.062.230          496.209.557

       422.238.586

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

          454.448.469          458.085.538

     412.552.761

-9,9%

3 ΜΗΝΟ

1.253.240.913

1.415.499.837

1.296.986.628

             -8,4%

newmoney.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares