Τρίτη , 27 Οκτωβρίου 2020
Τελευταία Νέα

Ψάξτε το! 700 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας…

Ψάξτε το! 700 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει 700 θέσεις υποτροφιών. Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις υποτροφίες.

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» προκηρύσσει 700 θέσεις υποτροφιών. Οι υποτροφίες πρόκειται να είναι μέγιστης διάρκειας 3 ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις 700 υποτροφίες
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

-Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού
-Επιστήμες Ζωής
-Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17/4/2018. Μάλιστα, πρέπει να υποβάλουν και στη συνέχεια φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά) έως 24/4/2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις
παρεχόμενες πληροφορίες κυρίως την «Επικαιροποιημένη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – υποψηφιοτήτων»
καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
newsit.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares