Δευτέρα , 26 Οκτωβρίου 2020
Τελευταία Νέα

ΣΟΚάρουν τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Η Ελλάδα πεθαίνει κατά εκατοντάδες χιλιάδες…

ΣΟΚάρουν τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Η Ελλάδα πεθαίνει κατά εκατοντάδες χιλιάδες...

Μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας καταγράφει έκθεση των ειδικών επιστημόνων που όρισε η επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό.

Τα στοιχεία σοκάρουν καθώς μόνο το 2017, οι γεννήσεις προσεγγίζουν τις 88.500 ενώ οι θάνατοι τους 124.500.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να αυξάνονται και να μειώνονται οι νέοι, με τη μέση ηλικία του πληθυσμού να αναμένεται να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 50 έτη έως το 2050 από 43,45 που ήταν το 2015.

Μέχρι το 2050, το φαινόμενο αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει, κάτι που θα οδηγήσει στη μείωση του μόνιμου πληθυσμού.

Στο τέλος της επόμενης εικοσαετίας (2035) ο πληθυσμός στην Ελλάδα θα είναι 10,4 έως 9,5 εκατ. έναντι 10,9 εκατ. το 2015, ήτοι μειώσεις από 0,45 έως και 1,4 εκατ. σε απόλυτες τιμές (4,1 -12,4% σε σχέση με το 2015).

Στο τέλος του 2050 η πρόβλεψη για τον πληθυσμό κυμαίνεται από 10,0 έως 8,3 εκατ. έναντι 10,9 εκατομ. το 2015, ήτοι μειώσεις σε απόλυτες τιμές από 0,8 έως και 2,5 εκατ. (7,3 έως 23,4 % σε σχέση πάντα με το 2015 ).ΣΟΚάρουν τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Η Ελλάδα πεθαίνει κατά εκατοντάδες χιλιάδες... ΣΟΚάρουν τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Η Ελλάδα πεθαίνει κατά εκατοντάδες χιλιάδες...

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares