Δευτέρα , 8 Αυγούστου 2022
Τελευταία Νέα

Ρύθμιση 120 δόσεις: Εξειδίκευση των κριτηρίων…

Εξειδίκευση των κριτηρίων στη ρύθμιση των 120 δόσεων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, με την Β/7/οικ. 7713/466/2018 εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/2017 Υπουργικής Απόφασης, «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του ν.4469/2017, καθορισμός μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής», και δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares