Κυριακή , 16 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΒΛΑΒΕΣ/ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟ DNA ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ.

Μεταβολικά παράγωγα της νικοτίνης των ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να προκαλέσουν βλάβες (μεταλλάξεις) στο DNA, να μειώσουν την ικανότητα αυτό-επιδιόρθωσης των μεταλλάξεων, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για καρκίνο. Το άτμισμα ίσως είναι λιγότερο επικίνδυνο από το παραδοσιακό κάπνισμα, αν και αυτό το συμπέρασμα αμφισβητείται.
Η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, αν και πρόσφατα σημειώθηκε κάποια μείωση του ποσοστού των καπνιστών από το 36% στο 28% των ενηλίκων. Το κάπνισμα έχει προκαλέσει εκατομμύρια πρόωρους θανάτους σε όλον τον κόσμο. Η αναγνώριση αυτού του σημαντικού κινδύνου για την υγεία οδήγησε σε προσπάθειες τόσο για την πρόληψη της έναρξης καπνιστών, όσο και σε μια στρατηγική μείωσης της νικοτίνης στα τσιγάρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα, σπάνια καπνιστής σέβεται τους διπλανούς παθητικούς καπνιστές, και οι ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης δεν εφαρμόζονται.

Η νικοτίνη προκαλεί εξάρτηση, γιατί είναι η εθιστική λόγω κάποιων από τις 7.000!!! χημικές ενώσεις που παράγονται κατά το κάπνισμα (Curtis C. Harris, E-cigarettes, and nicotine harm, PNAS 2018 February, 115: 1406-1407, και Hyun-Wook Lee et al. E-cigarette smoke damages DNA and reduces repair activity in mouse lung, heart, and bladder as well as in human lung and bladder cells, PNAS 2018 February, 115: E1560-E1569). Κατά το κάπνισμα δημιουργούνται, όμως, και 70 καρκινογόνες χημικές ουσίες που τροποποιούν (μεταλλάσουν) το DNA. Σε άρθρο (Nature 463: 184-190, 13/1/2016) ανιχνεύτηκαν μόνο 22.910!!! μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα των πνευμόνων καπνιστή.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα κερδίζουν τη δημοφιλία τους όχι μόνο ως μια υποτιθέμενη στρατηγική παύσης του καπνίσματος, αλλά στην πεποίθηση ότι ο κίνδυνος καρκίνου των παραδοσιακών τσιγάρων οφείλεται στις άλλες ουσίες που περιέχουν και όχι στην νικοτίνη.
Οι μελέτες σε ζώα είχαν αποδείξει ότι η νικοτίνη από μόνη της δεν είναι καρκινογόνος, αλλά η εισπνεόμενη νικοτίνη μπορεί να μεταβολιστεί για να σχηματιστούν δύο διαφορετικές καρκινογόνες χημικές ενώσεις (N-νιτροζαμίνες) και έτσι να πυροδοτήσουν καρκίνο μέσω πρόκλησης μεταλλάξεων.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Πειραματόζωα/τρωκτικά εκτέθηκαν σε ατμό ηλεκτρονικού τσιγάρου, που περιείχε νικοτίνη, επί τρεις μήνες, ένα τρίωρο καθημερινά επί πέντε ημέρες την εβδομάδα. Μετά 3 μήνες διαπιστώθηκαν βλάβες στο DNA στους πνεύμονες, στη καρδιά και στη ουροδόχο κύστη των πειραματοζώων. Το πιο εντυπωσιακό, μειώθηκε η ικανότητα αυτοεπιδιόρθωσης των βλαβών του DNA, καθώς και η παραγωγή πρωτεϊνών στην καρδιά των πειραματοζώων. Οι ίδιες μεταλλάξεις ανιχνεύτηκαν σε καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων από καρδιά και ουροδόχο κύστη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Η νικοτίνη που υπάρχει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο συμβάλλει στην πρόκληση καρκίνου του πνεύμονα και της ουροδόχου κύστης, αλλά και σε αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου στους ανθρώπους.
Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, πριν από 2-3 χρόνια, το ηλεκτρονικό τσιγάρο βλάπτει τους πνεύμονες.

Shares