Δευτέρα , 15 Αυγούστου 2022

Ο σύγχρονος “πόλεμος” που μαστίζει τον πλανήτη: Η μέγιστη παγκόσμια απειλή…

ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟΣ

άρθρο του Ιωάννη Σακκά
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας είναι η διαρκής εξάρτηση της κοινωνίας από την πληροφορία. Βιώνουμε μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία λειτουργεί και δραστηριοποιείται παράλληλα με τα τεχνολογικά επιτεύγματα στο χώρο των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Ο σύγχρονος άνθρωπος δέχεται αδιάκοπα ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, που κινείται στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται ή δρομολογούνται προς άλλους προορισμούς με τελικό σκοπό την εκμετάλλευση.

Η πλέον κοινή έκφραση της «κοινωνίας της πληροφορίας» είναι το Internet, το οποίο καθημερινά αυξάνεται ως προς τον αριθμό των ατόμων που το χρησιμοποιούν.

Ο κυβερνοχώρος αποτελείται από το σύνολο των παγκόσμιων δικτύων υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του Internet) και των περιφερειακών μηχανημάτων, εκτυπωτές, ενσύρματες και οι ασύρματες γραμμές, κτλ), τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, προκειμένου να πραγματοποιείται η επεξεργασία, η αποθήκευση και η ροή των πληροφοριών.

Εκτός από το διαδίκτυο, ο κυβερνοχώρος περιλαμβάνει και το σύνολο των εσωτερικών δικτύων, τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες, στους διάφορους οργανισμούς, στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και το σύνολο των μεμονωμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών που δεν είναι συνδεδεμένοι σε κανένα δίκτυο.

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη προσπάθεια πρόσβασης σε ένα σύστημα ελέγχου ή δίκτυο, μέσω της χρήσης ενός διαύλου ροής πληροφοριών, ονομάζεται κυβερνο-απειλή.

Οι hackers και οι crackers εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες των δικτύων μπορούν να διεισδύσουν σε αυτά, να υποκλέψουν πληροφορίες, να εισάγουν ψευδείς ή και παραπλανητικές πληροφορίες, να δημιουργήσουν προβλήματα λειτουργίας των δικτύων, και όλα αυτά προκειμένου να οδηγήσουν τα κέντρα αποφάσεων σε λανθασμένες αποφάσεις.

Το είδος αυτό του «πολέμου» παρουσιάζει σαφείς διαφορές από τον παραδοσιακό πόλεμο. Συγκεκριμένα: Δεν προσδιορίζεται γεωγραφικά, απαιτεί ελάχιστο κόστος, διεξάγεται ταχύτατα, χαρακτηρίζεται ως ακήρυχτος πόλεμος, ανήκει στις μορφές του ασύμμετρου πολέμου.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι «μελλοντικά ο κυβερνοπόλεμος θα συνιστά τη μέγιστη παγκόσμια απειλή».

Σήμερα, ο κυβερνοπόλεμος συνιστά μία μείζονα ασύμμετρη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την ευημερία των κρατών, επομένως, είναι αναγκαία η σχεδίαση μιας στρατηγικής που θα εξασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφαλή ροή των πληροφοριών, την αποθήκευσή τους και την αντιμετώπιση όλων των μορφών κυβερνο-επιθέσεων

Επίσης η εγκληματικότητα της σύγχρονης εποχής διαπράττεται και στον κυβερνοχώρο και στηρίζεται στην τεχνολογική ανάπτυξη. Κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης της εν λόγω τεχνολογίας και τις αδυναμίες του κυβερνοχώρου προσέφεραν νέες ευκαιρίες για τη διάπραξη ψηφιακών εγκλημάτων.

Για να διαπραχθεί ηλεκτρονικό έγκλημα είναι συνήθως απαραίτητη η ύπαρξη
ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή οποιαδήποτε κατηγορίας, όπως κινητή τηλεφωνία, δίκτυα επικοινωνιών γενικότερα, μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών του τραπεζικού τομέα, κτλ..

Τα ψηφιακά εγκλήματα διαφέρουν από τα παραδοσιακά εγκλήματα για τους εξής λόγους: Διαπράττονται συνήθως από μακρινή απόσταση, ενώ ο εντοπισμός του ψηφιακού εγκληματία είναι τεχνολογικά περίπλοκος, αποδίδουν μεγάλα κέρδη με μικρό κίνδυνο ανακάλυψης του δράστη. Ο αριθμός των θυμάτων τους συγκρινόμενος με εκείνο των παραδοσιακών εγκλημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Οι οικονομικές απώλειες που προξενούνται στα «ψηφιακά» θύματα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των θυμάτων των παραδοσιακών εγκλημάτων.

Οι κυβερνο-απειλές εκδηλώνονται με μια αυξητική τάση κατά του συνόλου των δικτύων που απαρτίζουν τον κυβερνοχώρο. Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία «προσφέρει» διαρκώς νέα και πιο εξελιγμένα κυβερνο-όπλα στους κυβερνοεπιτιθέμενους.

Η παγκόσμια κοινότητα και κυρίως οι χώρες με ανεπτυγμένη ψηφιακή τεχνολογία, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου για την προώθηση των συμφερόντων τους αλλά και τις υπαρκτές κυβερνο-απειλές κατά της εθνικής τους ασφάλειας και ευημερίας, οφείλουν να καθορίσουν τους κανόνες συμπεριφοράς εντός του κυβερνοχώρου.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares