Τρίτη , 22 Σεπτεμβρίου 2020
Τελευταία Νέα

ΟΙ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Γράφει ο κ. Νικ. Μέρτζος στο βιβλίο του «Οι Αρμάνοι Βλάχοι» σημειωτέων και ο ίδιος είναι Βλάχος στην καταγωγή, για το επίμαχο και πολυσυζητημένο αυτό θέμα, εάν οι λατινόφωνοι Βλάχοι είναι Έλληνες κ.λπ.

– Ανέκαθεν οι αποκαλούμενοι Βλάχοι, αυτοπροσδιορίζονται ως Αρμάνοι, δηλ. Ρωμαίοι Πολίτες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που κατά τους τελευταίους αιώνες επονομαζόταν και Ρωμανία, εξ ου και οι Ρωμιοί. Στο πρόλογο του βιβλίου αυτού, ο κ. Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, καθηγητής Ιατρικής στο Α.Π.Θ. γράφει: «…οι Βλάχοι δεν πρέπει να θεωρούνται ως μία εξελληνισμένη εθνοτική ομάδα ή ως μια πληθυσμιακή ομάδα διχασμένη, από τις Εθνικές Προπαγάνδες των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά ως μια γνήσια έκφραση της Ρωμιοσύνης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της Νεοελληνικής ταυτότητας…».

– Σήμερα! η άποψη αυτή, κατά την γνώμη μου, είναι η πλέον ορθή. Βέβαια η άποψη αυτή δεν ήταν πάντα αποδεκτή.

– Καθ’ όσον ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο Ν.Α. Βέης, ο Π. Αραβαντινός κ.ά. έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την γλώσσα των Βλάχων και την ομοιότητά της που πίστευαν κάπως με την Ρουμανική, θεωρούσαν ότι οι βλαχόφωνοι Έλληνες Ηπείρου, Μακεδονίας και Θεσσαλίας, έχουν κοινή καταγωγή με τους Βλάχους των περιοχών γύρω από τον Δούναβη και τον Αίμο της Βουλγαρίας. Καθ’ όσον! είχαν επιχειρήματα από Βυζαντινούς χρονογράφους ΚΙΝΝΑΜΟ, ΚΕΚΑΥΜΕΝΟ και ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ, οι οποίοι εδέχοντο ότι, οι Βλαχόφωνοι της Βόρειας Ελλάδας, μετοίκησαν στην Ελλάδα από την περιοχή του Δούναβη.

Ο Ελληνισμός της Μακεδονίας ως γνωστόν μετά την συνθήκη του Αγ. Στεφάνου 1878 και μέχρι το τέλος του Α! Π.Π. (1918), αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα, όχι μόνο από το Βουλγαρικό Κομιτάτο, αλλά και από το Ρουμανικό Μακεδονικό Κομιτάτο, του οποίου η προπαγάνδα απευθύνετο κατ’ ευθείαν στους βλαχόφωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Αλβανίας. Οι Βλάχοι στην Ήπειρο και την Μακεδονία ζούσαν σε ορεινές άγονες περιοχές, που δεν υπήρχαν ούτε και οι στοιχειώδεις συγκοινωνίες.

– Σήμερα! Υπάρχουν δύο θεωρίες σχετικά με την προέλευση των Βλάχων:
• ΠΡΩΤΟΝ: Η μία θεωρία είναι, ότι είναι απόγονοι Λεγεωνάριων οι οποίοι εγκαθίσταντο στα φυλάκια κατά μήκος της Εγνατίας οδού και διά επιμειξιών αναμίχθηκαν με τον ντόπιο Ελληνικό πληθυσμό, στους οποίους μετέδωσαν και την Λατινική Γλώσσα.
• ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η άλλη θεωρία και πιο πιθανή (ενισχύεται από λαογραφικά, ανθρωπολογικά και ιστορικά στοιχεία) είναι ότι προέρχονται από Έλληνες των ορεινών περιοχών της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, οι οποίοι επί Ρωμαιοκρατίας κατατάσσονταν στο Ρωμαϊκό Στρατό ως Οροφύλακες (Στρατός Συνόρων). Όλοι οι Στρατιώτες ήσαν υποχρεωμένοι να μαθαίνουν την λατινική γλώσσα. Οι Οροφύλακες υπηρετούσαν 20 χρόνια στο Στρατό, είχαν μαζί τους και τις οικογένειές των, ακόμη και τα παιδιά τους κατατάσσονταν στο Ρωμαϊκό Στρατό. Έτσι, εξηγείται πως εκτός από τους Στρατιώτες και οι οικογένειές των μάθαιναν την λατινική γλώσσα.

– Μετά την απόλυσή των, οι Στρατιώτες και οι οικογένειές των, επανέρχονταν στην αρχική τους κατάσταση. Όσοι από τους Βλάχους έμεναν σε πεδινές περιοχές, λόγω της συχνής επαφής με το Ελληνικό στοιχείο, επανέρχοντο σύντομα στην Μητρική των γλώσσα την Ελληνική. Όσοι όμως κατοικούσαν με την επιστροφή των σε ορεινές περιοχές, που ήσαν και οι περισσότεροι, λόγω ελλείψεως επικοινωνίας και επαφής, διατήρησαν το Λατινικό ιδίωμα, στο οποίο αναμίγνυαν και ντόπιες διαλέκτους.

– Το Βλαχικό ιδίωμα που είναι μίγμα λατινικών και ελληνικών λέξεων, ακόμη και ιλλυρικών, διαφέρει σε τέτοιο βαθμό με την Ρουμανική γλώσσα, ώστε να είναι αδύνατη η συνεννόηση μεταξύ Ρουμάνων και Βλαχοφώνων πληθυσμών.

Ο Σλάβοι και οι Ρουμάνοι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ξεκίνησαν μία άνευ προηγουμένου ανιστόρητη προπαγάνδα για την προέλευση των Βλάχων. Θεωρούν ότι τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους, Ρουμανικοί πληθυσμοί οικειοθελώς ή βιαίως, μετατοπίσθηκαν από την Ρουμανία στην Μακεδονία. Βέβαια! αυτός ο ισχυρισμός δεν στέκει λογικά από πουθενά, ακόμη και με την απλή λογική απορρίπτεται.

– Την Ελληνική προέλευση των Βλάχων, ενισχύει αφ’ ενός το ότι μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, από τα εδάφη που κατελήφθησαν από την Σερβία και Βουλγαρία, κατέφυγαν στην Ελλάδα. Όσοι παρέμειναν εκσλαβίσθηκαν.

– Την Ελληνική προέλευση των Βλάχων, ενισχύει ακόμη και ο περήφανος χαρακτήρας των, ως και η αποφυγή επιμειξίας των με τους Σλαβόφωνους λαούς. Στους Βλαχόφωνους πληθυσμούς επίσης αφθονούν αρχαία ελληνικά ονόματα (Φίλιππος, Αλέξανδρος κ.λπ.).

– Οι Βλάχοι της Μακεδονίας και της Ηπείρου, ακόμη και της Αλβανίας, υπήρξαν ανέκαθεν Έλληνες με Ελληνική Συνείδηση και αυτό αποδεικνύεται από την ίδια την Ιστορία. Δειγματικά αναφέρουμε εδώ ˙ τον αγωνιστή της Επαναστάσεως και Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ιωάννη Κωλέττη, τον Αβέρωφ, τον Σίνα, τον Τοσίτσα, τον Ζαλοκώστα, το Στουρνάρα, τους Αρματολούς Βλαχάβαν, Νικοτσάραν, Βλαχοπουλαίους, Κατσαντώνη κ.ά.

Αξίζει τον κόπο να κλείσουμε το στοιχειώδες αυτό δημοσίευμα περί Βλάχων, με αυτό που αναφέρει ο Καθηγητής κ. Αχιλλέας Λαζάρου στο Δημοσίευμά του «Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ». Γράφει: Το 1881 μεγάλη και επιβλητική επιτροπή προσωπικοτήτων εκ Ρουμανίας επισκέφθη την μεγάλη κοινότητα των Βλάχων στο ΔΑΜΑΣΟΥΛΙ της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με μοναδικό αίτημα την εναντίωση στην απελευθέρωση της Θεσσαλίας και ενσωμάτωσή της στο Βασίλειο της Ελλάδος, έναντι πρωτοφανών προνομίων, για τα οποία όχι μόνο δεν συζητούν οι Βλάχοι, αλλά επιτακτικά συνιστούν στην επιτροπή, την άμεση αποχώρησή τους. Την εποχή εκείνη ο Γάλλος Victor Berard γράφει ότι, αν τότε οι Βλάχοι είχαν ενδώσει, τα σύνορα της Ελλάδος θα παρέμειναν για πάντοτε στο Δομοκό. Αυτά ποιος τα ξέρει;

– Σήμερα οι Σοφοί του Υπουργείου Παιδείας μας, έχουν, βλέπεις, άλλες προτεραιότητες, τον Πατριωτισμό των Ελλήνων τον χαρακτήρισαν Εθνικισμό και είναι και αυτός υπό διωγμόν.

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντγος ε. α.
Επίτιμος Δκτης της Σ. Σ. Ε.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares