Σάββατο , 24 Οκτωβρίου 2020
Τελευταία Νέα

Μας ΕΞΑΘΛΙΩΣΑΝ! Πού έχει φτάσει η μέση σύνταξη στην Ελλάδα…

Μας ΕΞΑΘΛΙΩΣΑΝ! Πού έχει φτάσει η μέση σύνταξη στην Ελλάδα...

Στα 723 ευρώ ανήλθε η μέση κύρια σύνταξη τον Ιούλιο, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων “ΗΛΙΟΣ”, για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2018.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.472.993 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες οι 2.838.070 ήταν κύριες, οι 1.229.002 επικουρικές και 405.921 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.304.099.576 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.569.287 άτομα. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,33 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 172,11 ευρώ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,88 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 895,44 ευρώ.
capital.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares