Πέμπτη , 19 Μαΐου 2022
Τελευταία Νέα

ΕΛΣΤΑΤ: Αυτός ήταν ο ΤΖΙΡΟΣ των ελληνικών επιχειρήσεων το 2016…

Στα 225,9 δισ. ευρώ ανήλθε το 2016 ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών), ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 132,5 και 45,2 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση επίσης την οποία, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν 2,4 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων το 1,7 εκατομμύριο ήταν μισθωτοί, ενώ σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός των μισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,4 εκατομμύρια άτομα.

Παράλληλα, δαπάνησαν 187,5 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, εκ των οποίων τα 99 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία. Ενώ πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Το 2016 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 793.946 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών). Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 255.503 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,2%, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 152.320 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,2% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 118.052 επιχειρήσεις και ποσοστό 14,9%.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 45,2% και 102,1 δισ. ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 20,7% και 8,1% αντίστοιχα και απόλυτα μεγέθη 46,8 δισ. ευρώ και 18,3 δισ. ευρώ, κατ’ αντιστοιχία.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία ήταν η μεταποίηση με 10,4 δισ. ευρώ (23,0%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 10,4 δισ. ευρώ (23%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5,6 δισ. ευρώ (12,5%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 8,2 δισ. ευρώ (28,2%), η μεταποίηση με 5,8 δισ. ευρώ (20%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,7 δισ. ευρώ (12,7%).

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2016 με 708.428 απασχολούμενους (29,9%), εκ των οποίων 470.267 ήταν μισθωτοί (28,3%). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 488.149 απασχολούμενους (20,6%), εκ των οποίων 379.905 μισθωτοί (22,9%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 311.369 απασχολούμενους (13,2%), εκ των οποίων 254.053 μισθωτοί (15,3%).

Με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 249.186 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 41,8 δισ. ευρώ, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 151.080 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,3 δισ. ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 107.920 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,3 δισ. ευρώ (Πίνακας 3).

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 10 έως 19 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 6.590 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,5 δισ. ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 4.026 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 10 δισ. ευρώ και εν συνεχεία η μεταποίηση με 2.293 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,8 δισ. ευρώ.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 49 άτομα απασχολούμενο προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 2.814 μονάδες με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 1.637 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,5 δισ. ευρώ και η μεταποίηση με 1.218 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,3 δισ. ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 681 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,5 δισ. ευρώ, ακολουθεί η μεταποίηση με 660 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 11,2 δισ. ευρώ και εν συνεχεία το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 569 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 18,4 δισ. ευρώ.

Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο πλήθος παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 113 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 22,6 δισ. ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 85 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 19,3 δισ. ευρώ και εν συνεχεία ο κλάδος μεταφοράς- αποθήκευσης με 56 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,1 δισ. ευρώ.
iefimerida.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares