Τρίτη , 20 Οκτωβρίου 2020
Τελευταία Νέα

ΕΙΔΗΣΗ “ΒΟΜΒΑ” για την Α.Α.Δ.Ε.! Τι συμβαίνει;…

ΕΙΔΗΣΗ "ΒΟΜΒΑ" για την Α.Α.Δ.Ε.! Τι συμβαίνει;...

Πολλά ερωτήματα έχουν προκύψει μετά την αποκάλυψη ότι «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία συστήθηκε μετά από εντολή των δανειστών είναι… ιδιωτική εταιρία.

Συγκεκριμένα, τα γεγονότα έχουν ως εξής. Η Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4389/2016 δεν υπόκειται σε ιερατικό έλεγχο ή εποπτεία από του Υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4389/2016 ασκεί και όλες τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών (βλ. ΕΔΩ τα σχετικά άρθρα του νόμου). Με λίγα λόγια; Η Αρχή είναι υπεράνω του νόμου.

Εάν η Α.Α.Δ.Ε. άνηκε στο κράτος θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Όμως η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, κάτι που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη ιστορία:

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο έκδοση Α.Φ.Μ. υποχρεούνται να έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Το άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αναφέρει τα εξής:

Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο
1.α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο.
Στη δήλωση εγγραφής περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς και η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση αυτών.
β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης.
Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση.

ΕΙΔΗΣΗ "ΒΟΜΒΑ" για την Α.Α.Δ.Ε.! Τι συμβαίνει;...

Από αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι η Α.Α.Δ.Ε. έχει ασυλία απ’ το ελληνικό κράτος και ταυτόχρονα είναι ιδιωτική επιχείρηση (θυμίζει λίγο την περίπτωση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία είναι επίσης ιδιωτική). Ποιές είναι οι αρμοδιότητες της Αρχής αυτής; Διαβάζουμε στο dikaiologitika.gr:

Η Αρχή είναι ουσιαστική η αποκλειστικά αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών εσόδων του κράτους και στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες της μπορούν να διενεργούν ελέγχους, να καταλογίζουν φόρους και πρόστιμα και να επιδιώκουν την είσπραξη όλων των φορολογικών εσόδων που βεβαιώνονται είτε με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων είτε με τη διενέργεια ελέγχων. Μπορούν δε, στο πλαίσιο των διαδικασιών είσπραξης των εσόδων, να προβαίνουν σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και σε κλείσιμο επιχειρήσεων φοροπαραβατών, καθώς και σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων ασυνεπών οφειλετών του Δημοσίου” (βλ. ΕΔΩ αναλυτικότερα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ).

Όλα αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση παράνομα, όμως υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα σε όλα αυτά. Πρώτον, είναι δυνατόν μια ιδιωτικού δικαίου εταιρία να έχει ασυλία απέναντι στο ελληνικό κράτος; Και μάλιστα όταν έχει εισπρακτική αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς;

Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Μήπως με όλα αυτά δίνεται το δικαίωμα σε κάποιους να υποστηρίζουν ότι η Α.Α.Δ.Ε. είναι το μακρύ χέρι της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. για να περνάνε τις θέσεις τους ακόμη κι αν το κράτος διαφωνεί;

Με λίγα λόγια, η Ελλάδα γίνεται (για άλλη μια φορά) όμηρος των δανειστών χωρίς να της δίνεται η παραμικρή δυνατότητα να αντιδράσει ή κάπου υπάρχει κάποιο λάθος; Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares