Τετάρτη , 20 Ιανουαρίου 2021
Τελευταία Νέα

Έρχονται! Νέοι έλεγχοι σε φορολογούμενους…

Νέα λίστα φορολογούμενων που μπαίνουν άμεσα στην ελεγκτική προτεραιότητα του Κέντρου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου έχει συντάξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται για περίπου 600 φορολογούμενους που είναι μέτοχοι επιχειρήσεων οι οποίες εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικών προληπτικών ελέγχων να έχουν υποπέσει σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. Οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται να ανήκουν στους φορολογούμενους της λίστας και εντοπίσθηκαν να έχουν παραβιάσει τη φορολογική νομοθεσία με παραβάσεις όπως η μη έκδοση αποδείξεων, η μη απόδοση ΦΠΑ και η χρήση παραποιημένου λογισμικού για τη διαγραφή αποδείξεων που είχαν εκδοθεί, δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον κλάδο της εστίασης, των νυχτερινών κέντρων, του τουρισμού, της πώλησης καυσίμων και αλλού.

Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων στο επίπεδο της επιχείρησης, η ΑΑΔΕ προχώρησε στη σύνταξη λίστας με τα φυσικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση, δηλαδή κατά κύριο λόγο τους μετόχους και τους διαχειριστές των επιχειρήσεων που εντοπίσθηκαν να φοροδιαφεύγουν. Το επόμενο βήμα ήταν να σταλούν τα στοιχεία των φυσικών προσώπων στο Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) προκειμένου τρέξει μια ειδική διασταύρωση σύγκρισης των καταθέσεων και των εισοδημάτων τους. Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό που διαθέτουν πλέον οι ελεγκτικές υπηρεσίες για να συγκρίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις καταθέσεις και τα δηλωθέντα εισοδήματα, προχώρησαν στις σχετικές διασταυρώσεις.

Συγκεκριμένα, το λογισμικό έτρεξε για την τριετία 2012-2014 συγκρίνοντας την καθαρή εισροή ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων με τα ποσά που είχαν δηλώσει ως εισόδημα στις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι. Τα ευρήματα, όπως αναφέρθηκε, ήταν υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος. Σε περισσότερους από 600 ελεγχόμενους διαπιστώθηκε απόκλιση καθαρών εισροών στους καταθετικούς λογαριασμούς και δηλωθέντων εισοδημάτων τουλάχιστον 400.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η απόκλιση ήταν εκατομμυρίων.

Αν και η απόκλιση αυτή δεν σημαίνει αυτόματα και φοροδιαφυγή, αποτελεί ωστόσο, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές της φορολογικής διοίκησης, μια πολύ ισχυρή βάση για να ξεκινήσει ουσιαστικός φορολογικός έλεγχος για “αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας” από το ΚΕΦΟΜΕΠ. Για τους ελέγχους που έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει θα χρησιμοποιηθούν οι λεγόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου, όπου το εισόδημα των φορολογούμενων υπολογίζεται με βάση έμμεσα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της ή συγκεντρώνει η ελεγκτική υπηρεσία από οποιαδήποτε πηγή.

Οι έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού του εισοδήματος που έχει στη διάθεσή του το ΚΕΦΟΜΕΠ είναι τρεις. Είναι η τεχνική του ύψους τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου και δαπανών με μετρητά, η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου και η τεχνική της καθαρής θέσης του.

Η έμμεση τεχνική προσδιορισμού του εισοδήματος που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από το ΚΕΦΟΜΕΠ έως τώρα είναι αυτή του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών με μετρητά, ενώ έχει ξεκινήσει και η εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου. Κοινή συνισταμένη των τεχνικών είναι ο υπολογισμός του εισοδήματος των φορολογούμενων με στοιχεία όπως οι κάθε είδους δαπάνες τους, οι εισροές ποσών στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και η γενικότερη αύξηση της περιουσίας τους και η σύγκρισή τους με το εισόδημα που έχουν δηλώσει στις φορολογικές τους δηλώσεις. Εφόσον προκύπτει διαφορά, αυτή χαρακτηρίζεται εισόδημα και φορολογείται με την επιβολή και προσαυξήσεων.

Του Σπύρου Δημητρέλη
capital.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares